Primăria Ţaga județul Cluj

Structura

Conducere
Primar:
Mîrza Romulus
Viceprimar:
Sabău Emil
Secretariat
Secretar:
Adriana- Ramona Șuteu
Financiar contabil
Consilier (contabil):
Tîrnovan Csaki Ibolya
Impozite şi taxe
Inspector (fiscal):
Virva Maria
Fond funciar
Inspector de specialitate:
Pop Aurel
Inspector de specialitate:
Misca Andrei Gabriel
Registru agricol
Referent (agent agricol):
Taficiuc Monica
Asistenţă socială
Inspector (social):
Cupşa Melania Lioara
Situaţii de urgenţă
Referent:
Taficiuc Monica
Bibliotecar
Bibliotecar:
Lucaci Zoriţa
Casierie
Referent:
Rotar Rodica
Guard
Guard:
Beudean Emma Emilia
Consilier personal al primarului
Referent I A:
Runcan Niculina