Structura

Conducere
Primar:
Mîrza Romulus
Viceprimar:
Sabău Emil
Secretariat
Secretar:
Adriana- Ramona Șuteu
Financiar contabil
Consilier (contabil):
Tîrnovan Csaki Ibolya
Achiziţii publice
Consilier (achiziţii, proiecte):
Runcan Niculina
Fond funciar
Inspector de specialitate:
Pop Aurel
Inspector de specialitate:
Misca Andrei Gabriel
Registru agricol
Referent (agent agricol):
Taficiuc Monica
Asistenţă socială
Inspector (social):
Cupşa Melania Lioara
Situaţii de urgenţă
Referent:
Taficiuc Monica
Bibliotecar
Bibliotecar:
Lucaci Zoriţa
Casierie
Referent:
Rotar Rodica
Guard
Guard:
Beudean Emma Emilia
Consilier personal al primarului
Consilier (achiziţii, proiecte):
Virva Maria