Program cu publicul

Conducere

Primar:
Luni-Vineri: 07-15
Viceprimar:
Luni-Vineri: 07-15

Secretariat

Secretar:
Luni-Vineri: 07-15

Financiar contabil

Consilier (contabil):
Luni-Vineri: 07-15

Fond funciar

Inspector de specialitate:
Luni-Vineri: 07-15
Inspector de specialitate:
7-15

Registru agricol

Referent (agent agricol):
7-15

Asistenţă socială

Inspector (social):
Luni-Vineri: 07-15

Situaţii de urgenţă

Referent:
Luni-Vineri: 07-15

Bibliotecar

Bibliotecar:
Luni-Vineri: 07-15

Casierie

Referent:
Luni-Vineri: 07-15

Guard

Guard:
Luni-Vineri: 06-10, 14-18